HRT glaukoomimoodul

Heidelberg reetina tomograaf (HRT) on silmaarsti esmane abivahend glaukoomi (eriti vaatevälja kahjustuste puudumisel) diagnoosimiseks ja haiguskulu jälgimiseks:

  • kasutusel kliinilistes uuringutes pikaajalise glaukoomi haiguskulu jälgimiseks
  • võimaldab kasutada tulemuste tõlgendamisel laialdast ekspertide poolt kogutud andmebaasi
  • võimaldab tulemuste saatmis interneti vahendusel.

Kliinilise uuringu OHTS (kõrgenenud silma siserõhu ravimisest) tulemused näitavad, et optilise närvi glaukoomist tingitud muutused on olemas 55 % juhtudest juba enne nägemisteravuse langust või kahjustust vaateväljas. HRT uuringuga on juba taolised varajased muutused tuvastatavad. Antud uuringust selgus, et normileid püsis 93 % uuritutest muutumatuna keskmiselt viis aastat.