Humphrey Field Analyzer

Silma vaatevälja uuringu aparaat. Antud aparaat koos spetsiaalse arvutiprogrammiga võimaldab tuvastada varajaseid glaukoomile viitavaid muutuseid võimalikult varajases staadiumis ning on abiks diagnoosi kinnitamisel. Korduv vaatevälja uuring toob automaatselt välja progressioonileiu.