Kamera silmän etuosan kuvaamiseen. EyeCap-kamera on vuosien pituisen yhteistyön tulosta. Sen luomiseen antoivat panoksensa johtavat silmälääkärit, optometristit ja ohjelmistoasiantuntijat.:Silmäkameran ja tarkkailulampun avulla voidaan potilaan silmän digitaalista muotoa käyttäen havaita erilaisia silmän etuosan sairauksia.