Silmänpaine voidaan mitata seuraavilla menetelmillä:

* Goldmann-aplanaatiotonometrillä

CT100_3402130

* Pneumatonometrillä (ilman avulla)

* Eyecare-laitteella