Silma siserõhku on võimalik mõõta järgnevatel meetoditel:

* Goldmani aplanatsiooni tonomeeter

CT100_3402130

* Pneumotonomeetri abil (õhu abil)

* Eyecare aparaadiga