Silmalaseris kvalifitseeritud optometristite kasutuses on kaasaegne ja väga detailseid analüüse võimaldav diagnostika aparatuur. Lisaks kaug- ja lähinägemise kontrollimisele teostavad Silmalaseri optometristid ka silmade kuivuse-, silmarõhu-, värvinägemise- ning silmade koostöö hindamist ning soovitavad patsientidele prillide raame ja klaase. Meie optometristid teevad väga tihedat koostööd Silmalaseri silmaarstidega ja vajadusel suunavad inimesi edasistele uuringutele arsti vastuvõtule.

Kuna kahte samasugust silma pole olemas, lähenetakse Silmalaseris igale inimesele personaalselt. Optometristid selgitavad detailselt teile nägemiskontrolli tulemusi ja nõustavad teid just teie silmade tervishoiu osas. Meie töötajad aitavad ka prilliraamide ja klaaside valikul, võttes sealjuures täpselt arvesse klaaside sobivust raamidesse ning patsientide erinevaid nägemisvajadusi.