• Silmänsisäinen tulehdus ja siitä aiheutuva näkövamma tai näön menetys (riski noin 1:5000 leikkausta kohti).
  • Kaihileikkaus voi edistää verkkokalvon irtoamista (riski on suurempi silmissä, joiden likinäköisyys on yli -5 diopria), joka vaatii leikkaushoitoa.
  • Muut silmäsairaudet tai yleiset sairaudet (verenpainetauti, sokeritauti, veren hyytymishäiriöt) voivat edistää verkkokalvon tai lasiaisen verenpurkauman syntymistä leikkauksen aikana.
  • Sarveiskalvon turvotus ja vamma (keratopatia) on harvinainen komplikaatio, jonka seurauksia ovat näöntarkkuuden heikenty- minen ja kipu silmässä. Yleensä sarveiskalvon turvotus laskee ajan myötä. Riski riippuu sarveiskalvon ja endoteelisolujen tilasta ennen leikkausta.
  • Makulan turvotus – turvotus silmänpohjassa verkkokalvon keskimmäisellä näköalueella. Oireena on näön muuttuminen niin, että suorat viivat muuttuvat käyriksi. Riski turvotuksen syntymiselle on n. 1–2 %. Turvotus laskee yleensä itsestään, mutta saattaa vaatia myös tippahoitoa tai silmäpistosta.
  • Epätarkkuudet tekolinssin voimakkuuden valinnassa, minkä seurauksena tekolinssi on liian ”heikko” tai liian ”vahva”. Nykyiset leikkausta edeltävät ennustavat mittausvälineet eivät takaa ehdotonta tulosta. < 5 % todennäköisyydellä silmä saattaa tarvita lisäleikkausta eksimerlaserilla (LASIK tai PRK) tai ylimääräisen tekolinssin asentamista silmään. Kyseiset leikkaukset antavat erinomaisia tuloksia, mutta eivät ole täysin riskittömiä.
  • Leikkauksen jälkeen (n. 40 % potilaista) voi ajan mittaan syntyä linssikapselin samentuminen, jonka seurauksena näöntarkkuus heikkenee. Syntyneen samentuman voi poistaa erityisellä laserilla vastaanoton aikana.

Mahdolliset optiset ongelmat ja sivuvaikutukset monitehoisten tekolinssien kanssa:

  • Haloilmiöt ja salamointi lähinnä hämärässä ja pimeässä. Se tarkoittaa, että valonlähteiden ympärillä nähdään valopalloja/-säteitä. Ilmiö voi olla häiritsevä juuri autonkuljettajille erityisesti leikkauksen jälkeisten ensimmäisten kuukausien aikana (adaptiojakso 3–12 kuukautta). Yleensä ihmiset tottuvat kyseiseen ilmiöön hyvin, mutta on myös poikkeuksia.