Lisälinssin asennus

Mitä se tarkoittaa?

Silmänsisäisen lisälinssin asennus on nykyajan taittovirhekirurgian menetelmä, jonka tuloksena henkilön ei tarvitse käyttää silmälaseja tai piilolinssejä. Artisan/Artiflex-linssit ovat eräät eniten käytetyistä ja samalla ehkä kaikkein turvallisimpia lisälinssimallit. Näillä linsseillä voidaan korjata likinäköisyyttä jopa -23,0D ja kaukonäköisyyttä enintään +10 D. On olemassa myös näiden linssien tooriset vaihtoehdot, jotka korjaavat samalla myös hajataitteisuutta enintään 7D. Paras ratkaisu on lisälinssien asentaminen alle 40-vuotiaille henkilöille, joilla on likinäköisyyttä yli -8D tai pienemmän likinäköisyyden omaaville henkilöille, joiden sarveiskalvon paksuus estää näön laserkorjauksen. Henkilön sopivuuden tähän leikkaukseen selvittää konsultoiva lääkäri leikkausta edeltävän lääkärin vastaanoton aikana. Lisätietoja löytyy myös valmistajan verkkosivuilta www.ophtec.com.

Mitä on hyvä muistaa?

Leikkausta edeltävän vastaanoton aikana tehtävien mittausten oikeiden tulosten takaamiseksi on potilaan luovuttava pehmeiden piilolinssien käyttämisestä vähintään 2 viikon ajaksi ennen suunniteltua lääkärin vastaanottoa. Artisan/Artiflex-vaihtoehdon valinneella tulisi olla hyvä yleisterveys ja terveet silmät, liki- ja kaukonäköisyyttä lukuun ottamatta. Leikkausta ei tehdä, mikäli henkilö on raskaana, hänellä on diabetes tai jokin krooninen tulehdussairaus.

Mitä leikkauksen aikana tapahtuu?

Artisan/Artiflex-linssi kiinnitetään leikkauksen aikana silmän värikalvoon vetämällä se kahdesta kiinnityskohdasta värikalvon taitoksen läpi mykiön kammioon. Keinolinssi asettuu pupillin eteen oman mykiön ja sarveiskalvon väliin. Leikkaus suoritetaan paikallispuudutuksella (pistoksella) ja kestää tavallisesti 8-15 minuuttia.

Artisan-linssiä siirrettäessä tehdään linssin asentamiseen tarvittavaan haavaan muutama tikki, jotka poistetaan 1–2 kuukauden kuluttua. Artilfex-linssi on taiteltava, tarvitsee asentamiseksi puolet pienemmän haavan ja sen vuoksi haavaa ei tarvitse tavallisesti ommella. Artiflex on näistä kahdesta mallista nykyaikaisempi – näöntarkkuus leikkauksen jälkeen on haavan pienuuden ansiosta paremmin ennustettavissa ja silmän vaurioituminen vähemmän todennäköistä. Kahden silmän leikkaukset suoritetaan yleensä 1–7 päivän välein.

Leikkauksen jälkeen on käytettävä tulehdusta estäviä silmätippoja 4 viikon ajan. Samana aikana on rajoitettava fyysistä toimintaa (saunominen, uima-altaassa uiminen ja raskas kuntoilu). Kuten jokaisessa kirurgisessa toimenpiteessä, ovat myös Artisan/Artiflexin asentamisessa sivuvaikutukset ja komplikaatiot mahdollisia.

Todennäköisimmät mahdolliset komplikaatiot

  • Väliaikainen silmänsisäisen paineen nousu, joka on yleensä ennakoitavissa.
  • Silmänsisäinen tulehdus. (Artisan-potilailla ei ole tähän saakka esiintynyt yhtään näön menetykseen päättynyttä tulehdustapausta, mutta tämä ei ole kuitenkaan poissuljettua).
  • Verkkokalvon irtoaminen. Sairaustila, jota esiintyy likinäköisillä noin 40 kertaa useammin kuin normaalin silmärakenteen omaavilla henkilöillä. Sen voi aiheuttaa silmän vamma, mutta myös kaikki silmänsisäiset leikkaukset voivat kasvattaa tätä riskiä. Lisälinssin asennus kasvattaa verkkokalvon irtoamisen riskiä noin 0,5 %. Irtoaminen on hoidettavissa leikkauksella, jonka tulokset riippuvat sairauden muodosta ja hoidon ajoituksesta. Usein se merkitsee kuitenkin vähintään osittaista näkökyvyn menetystä.
  • Verkkokalvon tulehdus, joka on hoidettavissa hoitosuunnitelmalla, ellei potilaalla ole jotain sitä pahentavaa yleissairautta.
  • Verenvuoto värikalvosta tai haavasta heti leikkauksen jälkeisinä ensimmäisinä päivinä. Ei ole vaaraa näkökyvylle.
  • Katarakti eli linssin samentuma leikkauksen komplikaationa. Vaatii kirurgista hoitoa, mutta tätä ei ole tähän saakka esiintynyt Artisan/Artiflexin asennuksen jälkeen.
  • Pupillin diametrin tai muodon muuttuminen (ns. ovaali pupilli).

Mahdolliset sivuvaikutukset

Vaikka näkemisen laatu on onnistuneen lisälinssin asennuksen jälkeen yleensä erittäin hyvä, ovat tietyt näköhäiriöt hämärässä mahdollisia, esimerkiksi halo-ilmiö (renkaat valonlähteen ympärillä) tai välähdykset katsomissuunnan muuttuessa nopeasti. Näitä havaitsevat enintään 20 % potilaista, mutta käytännössä kaikissa tapauksissa nämä oireet katoavat 6 kuukauden kuluessa leikkauksen jälkeen. Näiden esiintymisen todennäköisyys riippuu ihmisen pupillin halkaisijasta ja ennusteen potilaalle tekee konsultoiva lääkäri. Vaikka Artisan/Artiflex-linssi on yleisesti näkymätön, voi tarkkaavainen katsoja tietyssä valossa huomata epäluonnollisen heijastuksen.

Huom.! Silmävamman syntyessä voi Artisan/Artiflex-linssi siirtyä pois paikaltaan. Sen merkkinä on näöntarkkuuden huomattava lankeaminen. Tästä on välittömästi ilmoitettava kirurgille. Nopealla toiminnalla linssi voidaan asentaa takaisin. Viivytellessä voi tuloksena olla peruuttamaton sarveiskalvon vahingoittuminen.

Lisälinssin asennusleikkauksen etuna laserkirurgiaan verrattuna on olotilan palauttaminen eli mikäli esiintyy ongelmia, voidaan linssi poistaa silmästä.

Aina huomioitava

Lisälinssillä saavutettu hyvä näkö ei poista lukulasien tarvetta vanhetessa (noin 40–45 iästä alkaen). Mikäli vanhemmassa iässä syntyy silmän katarakti eli harmaakaihi (silmälinssin samentuminen) on ensimmäisenä hoitona poistettava lisälinssi ja silmän oma mykiö ja korvattava mykiö toisentyyppisellä keinolinssillä.

Yllä oleva luettelo ei sisällä kaikkia mahdollisia komplikaatioita eikä sivuvaikutuksia. Vaikka kyseistä lisälinssiä on asennettu maailmassa yli 20 vuotta, ei se poista mahdollisuutta uusien tekijöiden ilmenemisestä tulevaisuudessa. Vaikka lisälinssin asentamisleikkausten tulokset ovat tilastollisesti hyviä, ei voida taata, että potilaan näöntarkkuus olisi leikkauksen jälkeen ilman korjaamistoimenpiteitä sataprosenttinen.

Leikkauksia suorittaa kirurgi Inger Heleen Viikna