Mitä se tarkoittaa?

Silmänsisäisen lisälinssin asennus on nykyajan taittovirhekirurgian menetelmä, jonka tuloksena henkilön ei tarvitse käyttää silmälaseja tai piilolinssejä. Staar Evo Visian ICL linssit ovat eräät eniten käytetyistä ja samalla ehkä kaikkein turvallisimpia lisälinssimallit. Näillä linsseillä voidaan korjata likinäköisyyttä jopa -18,0D ja kaukonäköisyyttä enintään +10 D. On olemassa myös näiden linssien tooriset vaihtoehdot, jotka korjaavat samalla myös hajataitteisuutta enintään 6D. Paras ratkaisu on lisälinssien asentaminen alle 40-vuotiaille henkilöille, joilla on likinäköisyyttä yli -6D tai pienemmän likinäköisyyden omaaville henkilöille, joiden sarveiskalvon paksuus estää näön laserkorjauksen. Henkilön sopivuuden tähän leikkaukseen selvittää konsultoiva lääkäri leikkausta edeltävän lääkärin vastaanoton aikana. Lisätietoja löytyy myös valmistajan verkkosivuilta www.staar.com

Mitä on hyvä muistaa?

Leikkausta edeltävän vastaanoton aikana tehtävien mittausten oikeiden tulosten takaamiseksi on potilaan luovuttava pehmeiden piilolinssien käyttämisestä vähintään 2 viikon ajaksi ennen suunniteltua lääkärin vastaanottoa. Staar EVO ICL-vaihtoehdon valinneella tulisi olla hyvä yleisterveys ja terveet silmät, liki- ja kaukonäköisyyttä lukuun ottamatta. Leikkausta ei tehdä, mikäli henkilö on raskaana, hänellä on diabetes tai jokin krooninen tulehdussairaus.

Mitä leikkauksen aikana tapahtuu?

Staar EVO Visian ICL linssi asettuu läätsen eteen ja iiriksen taakse. Leikkaus suoritetaan paikallispuudutuksella (pistoksella) ja kestää tavallisesti 20 minuuttia. Leikkaus tehdään molemmille silmille yhden päivän aikana.

Leikkauksen jälkeen on käytettävä tulehdusta estäviä silmätippoja 4 viikon ajan. Samana aikana on rajoitettava fyysistä toimintaa (saunominen, uima-altaassa uiminen ja raskas kuntoilu). Kuten jokaisessa kirurgisessa toimenpiteessä, ovat myös Staar EVO Visioan ICL asentamisessa sivuvaikutukset ja komplikaatiot mahdollisia.

Todennäköisimmät mahdolliset komplikaatiot

  • Väliaikainen silmänsisäisen paineen nousu, joka on yleensä ennakoitavissa.
  • Silmänsisäinen tulehdus.
  • Verkkokalvon irtoaminen. Sairaustila, jota esiintyy likinäköisillä noin 40 kertaa useammin kuin normaalin silmärakenteen omaavilla henkilöillä. Sen voi aiheuttaa silmän vamma, mutta myös kaikki silmänsisäiset leikkaukset voivat kasvattaa tätä riskiä. Lisälinssin asennus kasvattaa verkkokalvon irtoamisen riskiä noin 0,5 %. Irtoaminen on hoidettavissa leikkauksella, jonka tulokset riippuvat sairauden muodosta ja hoidon ajoituksesta. Usein se merkitsee kuitenkin vähintään osittaista näkökyvyn menetystä.
  • Verkkokalvon tulehdus, joka on hoidettavissa hoitosuunnitelmalla, ellei potilaalla ole jotain sitä pahentavaa yleissairautta.
  • Verenvuoto värikalvosta tai haavasta heti leikkauksen jälkeisinä ensimmäisinä päivinä. Ei ole vaaraa näkökyvylle.
  • Katarakti eli linssin samentuma leikkauksen komplikaationa. Vaatii kirurgista hoitoa, mutta tätä ei ole tähän saakka esiintynyt Staar EVO ICL asennuksen jälkeen.
  • Pupillin diametrin tai muodon muuttuminen (ns. ovaali pupilli).

Mahdolliset sivuvaikutukset

Vaikka näkemisen laatu on onnistuneen lisälinssin asennuksen jälkeen yleensä erittäin hyvä, ovat tietyt näköhäiriöt hämärässä mahdollisia, esimerkiksi halo-ilmiö (renkaat valonlähteen ympärillä) tai välähdykset katsomissuunnan muuttuessa nopeasti. Näitä havaitsevat enintään 20 % potilaista, mutta käytännössä kaikissa tapauksissa nämä oireet katoavat 6 kuukauden kuluessa leikkauksen jälkeen. Näiden esiintymisen todennäköisyys riippuu ihmisen pupillin halkaisijasta ja ennusteen potilaalle tekee konsultoiva lääkäri. Vaikka Staar EVO ICL-linssi on yleisesti näkymätön, voi tarkkaavainen katsoja tietyssä valossa huomata epäluonnollisen heijastuksen.

Lisälinssin asennusleikkauksen etuna laserkirurgiaan verrattuna on olotilan palauttaminen eli mikäli esiintyy ongelmia, voidaan linssi poistaa silmästä.

Aina huomioitava

Lisälinssillä saavutettu hyvä näkö ei poista lukulasien tarvetta vanhetessa (noin 40–45 iästä alkaen). Mikäli vanhemmassa iässä syntyy silmän katarakti eli harmaakaihi (silmälinssin samentuminen) on ensimmäisenä hoitona poistettava lisälinssi ja silmän oma mykiö ja korvattava mykiö toisentyyppisellä keinolinssillä.

Yllä oleva luettelo ei sisällä kaikkia mahdollisia komplikaatioita eikä sivuvaikutuksia. Vaikka kyseistä lisälinssiä on asennettu maailmassa yli 20 vuotta, ei se poista mahdollisuutta uusien tekijöiden ilmenemisestä tulevaisuudessa. Vaikka lisälinssin asentamisleikkausten tulokset ovat tilastollisesti hyviä, ei voida taata, että potilaan näöntarkkuus olisi leikkauksen jälkeen ilman korjaamistoimenpiteitä sataprosenttinen.

Leikkauksia suorittaa kirurgi Inger Heleen Viikna