Mikä Femto 3D Balance on?
Femto LASIK Balance on tunnetun Femto Lasik (eli Femto LASIK Lite) -toimenpiteen tekninen uudistus, jonka avulla voidaan laserilla sarveiskalvoa hiottaessa seurata sarveiskalvon muodon ja paksuuden yksilöllistä jakautumista eri alueilla. Leikattavan sarveiskalvon läpän paksuutta vähennetään potilaan oman sarveiskalvon mukaan. Sarveiskalvon läppä tehdään leikkauksen ensimmäisessä vaiheessa laserilla ilman veistä, minkä jälkeen läpän alapuolista pintaa hiotaan sen topologinen luonne huomioiden. Sarveiskalvon tarkka kartoitus tehdään välittömästi ennen leikkausta topologisen kartan avulla ja mittaamalla aberrometrillä myös tosiasiallisesti silmänpohjaan päätyvä valo. Tutkimusten perusteella kirurgi laatii yksilöllisen viiltoprofiilin. Sen ansiosta kirurgi pystyy vähentämään epäsäännöllistä hajataittoa ja korjaamaan tarkemmin leikkauksen jälkeistä näköä.

Miltä toimenpide näyttää?
Potilaalle tehdään ennen leikkausta topologinen tutkimus, jonka tulokset syötetään laseria ohjaavaan tietokoneeseen. Tietokoneen ohjaama femtosekuntilaser, joka toimii 1020–1060 nanometrin aallonpituudella ja erittäin lyhytkestoisin pulssein (200–350 fs), kohdistetaan sarveiskalvon ulkopinnan alle. Jokainen laserpulssi muodostaa sinne kuplan esiasetettua syvyyttä (90 tai 100 µm) noudattaen. Kun limittyvien kuplien verkosto on valmis, sarveiskalvon päällimmäinen läppä voidaan poistaa ympäröiviä kudoksia vaurioittamatta. Sen jälkeen paras mahdollinen näöntarkkuus varmistetaan sarveiskalvon muotoa muuttamalla kirurgin potilaalle laatimaa yksilöllistä viiltoprofiilia noudattaen.

Mitä etua Femto LASIK Balance –teknologiasta on?
Käyttämämme Ziemer Ophthalmic Systemsin femtosekuntiratkaisu on ollut maailmanlaajuisesti käytössä vuodesta 2012 lähtien. Ratkaisun etuna muihin nähden on limittäin muodostuvat kuplat, jotka estävät sarveiskalvon läppää ja itse sarveiskalvoa kiinnittymästä toisiinsa. Muita menetelmiä käytettäessä tällaisten ”kudossiltojen” esiintyminen on mahdollista, mikä vaikeuttaa läpän irrottamista ja lisää silmän mekaanista rasitusta. Sarveiskalvon läpän muodostaminen on laserin ansiosta vähemmän traumaattista. Läppää takaisin asetettaessa kudospintojen sopivuus ja tarttuvuus on aikaisempiin toimenpiteisiin nähden parempaa. Kaikki edellä mainittu nopeuttaa toipumista ja tuottaa paremman lopputuloksen. Femto LASIK Balance -teknologiaa käytettäessä Ziemer-laserin ohjelmaan syötetään ensin Wavelight Topography -tiedot, jotka ohjaavat laseria sarveiskalvoa hiottaessa potilaan sarveiskalvon topologian mukaan ja takaavat, että sarveiskalvon läpästä tulee mahdollisimman ohut.

Uusi Balance-teknologia sallii kirurgin vähentää tyhjiöaikaa puoleen, mikä on tarpeen, jotta potilaan silmä pysyy liikkumattomana koko leikkauksen ajan. Lyhyempi tyhjiöaika pitää myös leikkauksenaikaisen silmänpaineen stabiilimpana.

Femtosekunti-LASIK Balance noudattelee jokaisen potilaan sarveiskalvon omaa topologista muotoa. Muodostuvan läpän paksuus on yksilöllinen, minkä lisäksi läppä on mahdollisimman ohut koko alaltaan. Femto LASIKilla tehdyn viiltoreunan sisäänpäin käännetty kulma takaa tavanomaiseen LASIK-toimenpiteeseen nähden vahvemman läpän, ja läpän reunan kiinnityspaikkaa voidaan muuttaa – superior, nasal, temporal tai inferior. Femto LASIK antaa myös kaukonäköisille eli kaukotaitteisille potilaille mahdollisuuden saavuttaa leikkauksen jälkeen parempia näkötuloksia.

Leikkaukset suorittaa kirurgi Dr. Kai Noor ja ja tohtori Inger Heleen Viikna.