Terms and conditions

Ajanvarausjärjestelmän käyttöehdot

 

 1. Potilas voi terveydenhuollon tarjoajan tietojärjestelmän ajanvarausympäristössä (jäljempänä ”ajanvarausjärjestelmä”) varata ajan erikoislääkärin vastaanotolle (jäljempänä ”tehdä ajanvaraus”). Ajanvarauksen voi tehdä joko Viron sairausvakuutuskassan kustantamaan tai omakustanteiseen vastaanottoon.
 2. Ajanvarausjärjestelmässä voi tehdä ajanvarauksen joko itselleen tai muulle henkilölle (esim. lapselle tai muulle omaiselle). Hoitojonoa pidettäessä noudatetaan Viron sosiaaliministeriön asetusta ”Terveydenhuollon saatavuuden ja hoitojonon pitämisen vaatimukset”. Tietoa hoitojonon pitämisen vaatimuksista löydät tästä.
 3. Ajanvarausta ei voi tehdä käyttäjä, joka on velkaa terveydenhuollon tarjoajalle.
 4. Viron sairausvakuutuskassan rahoittamasta käynnistä tulee ajanvarausta tehtäessä suorittaa ennakkoon lakisäänteinen käyntimaksu, ja potilaan tulee muistaa tosiasia, että terveydenhuollon tarjoaja laskuttaa tarjoamastaan terveyshuollosta Viron sairausvakuutuskassaa. Ellei Viron sairausvakuutuskassa jostakin syystä maksa tarjotusta terveyshuollosta, potilas on velvollinen maksamaan laskun täysimääräisesti.
 5. Maksullisen vastaanoton aikana tarjotusta terveyshuollosta maksaa täysimääräisesti potilas, ja potilaan tulee ajanvarausta tehtäessä suorittaa ennakkoon joko koko maksullisen terveyshuollon hinta tai osa siitä sitoutuen maksamaan loput hinnasta ennen terveyshuollon tarjoamista ennakkoon.
 6. Aika on varattu silloin, kun ajanvarausjärjestelmän vaatima maksu on suoritettu. Ajanvarauksen ja maksun yksityiskohdat sekä terveyshuoltoa tarjoavan organisaatioyksikön terveydenhuollon ammattilaisen nimi ja puhelinnumero lähetetään potilaan antamaan sähköpostiosoitteeseen ajanvarauksen jälkeen.
 7. Potilaalle lähetetään, jos mahdollista, sähköposti- ja/tai tekstiviestillä muistutus ajanvarausjärjestelmän kautta varatusta ajasta. Muistutus lähetetään potilaan ajanvarausjärjestelmässä julkaisemaan sähköpostiosoitteeseen tai matkapuhelinnumeroon 2 vrk ennen vastaanottoajankohtaa. Jos hoitojono on yli 6 kk, terveydenhuollon tarjoaja on velvollinen tiedottamaan potilaalle terveydenhuollon tarjoamisen ajasta ja paikasta 1 kk ennen terveydenhuollon tarjoamista. Muistutuksen perilletulo ei vaikuta ajanvarauksen voimassaoloon.
 8. Tekemällä ajanvarauksen potilas vakuuttaa lukeneensa kaikki terveydenhuollon tarjoajan verkkosivuilla julkaistut tiedot varatusta terveydenhuollosta, terveydenhuoltoa edeltävistä ja seuraavista potilaan velvollisuuksista (esim. silmätippojen käyttö) ja toimintarajoituksista sekä sitoutuvansa noudattamaan kyseisiä potilaan velvollisuuksia ja toimintarajoituksia.
 9. Tekemällä ajanvarauksen potilas vakuuttaa olevansa tietoinen terveydenhuollon olemuksesta, käyttötarkoituksesta, hyödynnettävistä diagnostiikka- ja hoitomenetelmistä, terveydenhuollon mahdollisista haittavaikutuksista ja seurauksista, muista vastaavista mahdollisista ja vaihtoehtoisista terveydenhuolloista sekä terveydenhuoltoon liittyvistä riskeistä.
 10. Tekemällä ajanvarauksen potilas vakuuttaa, että hänelle on kerrottu, että terveydenhuollon tarjoaja ei turvaa terveydenhuollon onnistumista ja potilaan lopullista paranemista ja että terveydenhuollon tarjoaminen voi aiheuttaa komplikaatioita tai muita ennalta arvaamattomia seikkoja, ja hän on ymmärtänyt sen.
 11. Potilaan tulee saapua vastaanotolle viimeistään 10 minuuttia ennen varattua aikaa ja ilmoittautua asiakaspalvelussa henkilökorttia näyttämällä. Asiakaspalvelussa varmistetaan ajanvarausjärjestelmässä esitettyjen tietojen oikeellisuus.
 12. Jos potilas jättää käyttämättä varaamansa palvelun, käyntimaksua ei palauteta. Jos potilas peruuttaa ajanvarauksen tai sanoo terveydenhuollon tarjoamisen sopimuksen irti myöhemmin kuin 24 tuntia ennen sovittua terveydenhuollon tarjoamisen aikaa tai ei saavu sovittuna terveydenhuollon tarjoamisen aikana terveydenhuollon tarjoajan vastaanotolle, niin terveydenhuollon tarjoajalla on oikeus periä potilaalta seuraavalla kerralla kaksinkertainen käyntimaksu.
 13. Terveydenhuollon tarjoaja voi yksipuolisesti muuttaa tai peruuttaa varatun ajan työjärjestely- tai muusta painavasta syystä (lääkärin sairastuminen tms.). Varatun ajan muuttamisesta tai peruuttamisesta terveydenhuollon tarjoaja ilmoittaa potilaalle käyttämällä ajanvarausjärjestelmässä julkaistuja yhteystietoja. Varatun ajan muuttamisen tai peruuttamisen tapauksessa potilaalle annetaan uusi aika. Ellei potilas halua käyttää terveydenhuollon tarjoajan aloitteesta muutettua aikaa, potilaalle palautetaan hänen suorittamansa käyntimaksu terveydenhuollon tarjoajan ehtojen mukaan.
 14. Jos terveydenhuollon tarjoaja tekee muutoksia hoitojonoon, hän on velvollinen ilmoittamaan potilaalle muutoksista viimeistään 1 arkipäivän kuluttua muutosten tekemisestä.
 15. Terveydenhuollon tarjoaja käyttää potilaan henkilötietoja vain terveydenhuollon tarjoamiseen potilaalle ja siihen liittyvään toimintaan (laskutus tms.). Terveydenhuollon tarjoajalla on oikeus toimittaa potilaan tiedot terveystietojärjestelmään ja käsitellä potilaan henkilö- ja muita tietoja perustellussa laajuudessa. Yhteyshenkilöjen tietojen julkaisemista ajanvarausjärjestelmässä terveydenhuollon tarjoaja käsittää potilaan suostumuksena ottaa tarvittaessa (esim. jos itse potilasta ei tavoiteta) yhteyttä hänen yhteyshenkilöihinsä terveydenhuollon tarjoamiseen liittyvissä asioissa.
 16. Valitusten ja ehdotusten jättämisen oikeus on kaikilla terveydenhuollon tarjoajan potilailla, asiakkailla, heidän laillisilla edustajillaan, omaisillaan jne. Valituksia ja ehdotuksia voi jättää kirjallisesti ja valitukseen tulee merkitä valittajan tai edustajan nimi, valituksen perusteena ovat tosiasiat, vaatimus ja palautteen saamisen toive ja tapa (postitse tai sähköpostitse) sekä yhteystiedot.
 17. Kirjallisen valituksen tai ehdotuksen voi toimittaa terveydenhuollon tarjoajan asiakaspalveluun tai terveydenhuollon tarjoajan johtajalle, lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@silmalaser.ee tai postitse osoitteeseen Katusepapi 6, 11412 Tallinna. Suullisesti ehdotuksen voi esittää suoraan terveydenhuollon tarjoajan työntekijälle tai johtajalle edellytyksellä, ettei haluta kirjallista vastausta, ongelma ratkaistaan heti eikä se kaipaa jatkokäsittelyä. Nimettömät ehdotukset ja valitukset hylätään.
 18. Terveydenhuollon tarjoaja vastaa kaikkiin kirjallisiin ehdotuksiin ja valituksiin kohtuullisen ajan sisällä, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluttua, ilmoittajalle sopivalla tavalla. Ehdotukset ja valitukset käsittelee terveydenhuollon tarjoajan johtaja työntekijöiden kanssa. Ehdotukset ja valitukset otetaan huomioon terveydenhuollon tarjoajan tulevaa työtä järjestettäessä ja toimintasuunnitelmia laadittaessa.
 19. Terveydenhuollon tarjoaja käsittää potilaan ajanvarausjärjestelmässä julkaisemia tietoja oikeina. Jos terveydenhuollon tarjoajan tietojärjestelmässä on aikaisemmista vastaanotoista peräisin olevia tietoja (esim. yhteystiedot), ne yhdenmukaistetaan potilaan ajanvarausjärjestelmässä julkaisemien tietojen kanssa.
 20. Terveydenhuollon tarjoaja pidättää oikeuden muuttaa ajanvarausjärjestelmää ja näitä käyttöehtoja. Sellaisessa tapauksessa muutoksia koskevat tiedot julkaistaan ennakolta ajanvarausjärjestelmässä ja terveydenhuollon tarjoajan verkkosivuilla. Jos potilas jatkaa ajanvarausjärjestelmän käyttöä käyttöehtojen muuttamisen jälkeen, hänen katsotaan suostuneen uusiin ehtoihin.