Glaukooma on krooninen silmätauti, jossa kohonnut silmän sisäpaine yhdessä muiden sairautta edistävien tekijöiden kanssa vahingoittaa silmähermoa. Silmän sisäpaineen kohoaminen johtuu kammionesteen ulosvirtausteiden epäterveestä tukkeutumisesta. Ellei sairautta hoideta, johtaa silmähermon vaurioituminen silmän näkökentän vähittäisen heikkenemisen jälkeen näön lopulliseen menettämiseen.

Tämä voi tapahtua sivuvaikutuksista riippuen kuukausien tai vuosien aikana. Koko glaukooman hoidon tavoitteena on estää näköhermon vaurion syveneminen. Sairauden havaitsemishetkeen mennessä näköhermon jo kuollutta osaa tai kadotettua näkökenttää ei pystytä palauttamaan. Joissain tapauksissa näköhermon vaurio kasvaa nykyajan tehokkaista lääkkeistä huolimatta myös myöhemmässä vaiheessa, mutta hitaammin kuin ilman hoitoa.